Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 21.03. до 28.03.2023. године мастер радове:

 

 

  1. Ђурђа Пецић, број индекса 2017/200041 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„Компаративна анализа профитабилности предузећа за производњу кондиторских производа“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Стеван Томашевић, ментор

 

 

  1. Татјана Ђорђевић, број индекса 2017/200054 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„Компаративна анализа ликвидности и задужености предузећа за производњу воде“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Стеван Томашевић, ментор