Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 21.03.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Јована Црњански, број индекса 2020/200038–студијски програм: Међународно  

пословање и финансије    

          Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

          “Процена максималног губитка применом ВаР методологије – студија случаја“

          Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1.   др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
  2.     др Дејан Живков, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

           Предложен датум одбране 23.03.2023. године у 12.30 часова (свечана сала)