Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom  27.03.2023.godine utvrđen je datum odbrane rada

 

  1. Alen Kevac, broj indeksa 2018/120009 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Nikole Jančeva, pod nazivom:

„Obuka i razvoj zaposlenih na primeru kompanije „British American Tabacco Factory (BAT) Fabrike u Kanfanaru““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Nikola Jančev, mentor
  2. dr Maja Vukadinović, član
  3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

 

 

Predložen datum odbrane  28.03.2023.godine u 10,00 časova ( svečana sala)