Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  27.03.2023. године утврђен je датум одбране радa

 

  1. Ален Кевац, број индекса 2018/120009 – студијски програм: Менаџмент

Пријавио је тему код др Николе Јанчева, под називом:

„Обука и развој запослених на примеру компаније „British American Tabacco Factory (BAT) Fabrike u Kanfanaru““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Никола Јанчев, ментор
  2. др Маја Вукадиновић, члан
  3. др Драгољуб Јовичић, члан

 

 

 

Предложен датум одбране  28.03.2023.године у 10,00 часова ( свечана сала)