Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 28.03.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Ђурђа Пецић, број индекса 2017/200041 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„Компаративна анализа профитабилности предузећа за производњу кондиторских производа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Стеван Томашевић, ментор

 

Предложен датум одбране 28.03.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)  

 

  1. Татјана Ђорђевић, број индекса 2017/200054 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавила је тему код др Стевана Томашевића под називом:

„Компаративна анализа ликвидности и задужености предузећа за производњу воде“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Стеван Томашевић, ментор

 

Предложен датум одбране 28.03.2023.године у 12.00 часова (свечана сала)