Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI

 

 1. Sandra Zlatković, br. indeksa 2017/000057 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović.

Naziv teme: „Procena rizika i uloga materijalnosti u procesu revizije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Milica Segedinski, br. indeksa 2019/000051 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević.

Naziv teme: „Značaj i uloga osiguranja života na tržištu osiguranja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Tijana Desančić, br. indeksa 2019/001028 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović.

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „EMMEZETA““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 1. Georgije Ilić, br. indeksa 2019/001067 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Podsticanje preduzetničkih aktivnosti u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Nataša Bubalo, br. indeksa 2019/002012 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Turizam opštine Inđija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Jovana Jovanović, br. indeksa 2019/002024 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković.

Naziv teme: „Poslovanje hotelskog lanca Meriot“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Anastazija Gašpar, br. indeksa 2019/000024 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza ponude životnog osiguranja na primeru dva osiguravajuća društva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Milica Mrvičin, br. indeksa 2017/002010 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković.

Naziv teme: „Istorijski razvoj turizma u svetu i Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Miroslav Horvatov, br. indeksa 2019/004020 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar.

Naziv teme: „Veb aplikacija za vođenje fitnes kluba“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Tamara Brinet, br. indeksa 2019/000007 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova.

Naziv teme: „Faktori koji utiču na promene deviznog kursa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dejan Đurić, član
 4. Ivana Vukičević, br. indeksa 2019/000005 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova.

Naziv teme: „Uticaj rata u Ukrajini na energete i ekonomije u svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Jovana Ušljebrka, br. indeksa 2019/002007 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Klub Mediterane u funkciji razvoja sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Dunja Lužajić, br. indeksa 2019/002006 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Klupska formula u sportsko-rekreativnom turizmu – La Manga klub rizort“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Milan Stanišić, br. indeksa 2019/000012 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića.

Naziv teme: „Analiza poslovanja Narodne banke Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

 1. Uroš Bijekić, br. indeksa 2017/001010 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović.

Naziv teme: „Ponašanje potrošača u fazi kupovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Anja Tucakov, br. indeksa 2019/002004 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Uticaj pandemije Kovid-19 na sportsko-rekreativni turizam u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Kosta Stojanović, br. indeksa 2018/004021 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića.

Naziv teme: „Implementacija SAP-a za poslovne subjekte“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Miloš Japundžić, član

 

 1. Nikolina Omčikus, br. indeksa 2018/003031 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dajane Ercegovac.

Naziv teme: „Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

 1. Ivana Stankov, br. indeksa 2019/000008 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin.

Naziv teme: „Podrška razvoju ženskog preduzetništva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Jovana Paroškaj, br. indeksa 2017/002051 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Turistička ponuda opštine Žabalj“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 

 1. Tina Banjević, br. indeksa 2019/002057 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Procena turističkih atraktivnosti Cetinja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Dragana Icić, br. indeksa 2018/002030 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Prirodni selfnes kao novi proizvod u turizmu opštine Irig“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

 1. Marina Lazendić, br. indeksa 2018/000071 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Vrste bankarskih kredita“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Teodora Davidovac, br. indeksa 2018/002029 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Prirodni resursi u funkciji razvoja inovativnih sportsko-rekreativnih turističkih proizvoda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Jovana Mirić, br. indeksa 2019/001033 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Značaj elektronske trgovine i njen uticaj na trgovinski sektor u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Snežana Mićin, br. indeksa 2018/002063 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Turizam aktivnog odmora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Saša Dotlić, br. indeksa 2017/003028 – studijski program Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Načini finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji sa osvrtom na kompaniju  ASD Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 1. Aleksandar Došić, br. indeksa 2020/004012 – studijski program Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Internet stvari – Ardučio kućni sigurnosni sistem“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Sara Pavlović, br. indeksa 2018/000018 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Podrška Erste banke malim i srednjim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Tamara Pavlović, br. indeksa 2018/000017 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Podrška banke Intese malim i srednjim preduzećima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Marija Mitrović, br. indeksa 2019/000023 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Komparativna analiza likvidnosti i profitabilnosti preduzeća „DIS“ i „Gomex““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Marija Živanović, br. indeksa 2019/000046 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Zloupotreba moći u organizaciji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Sara Đokanović, br. indeksa 2019/000021 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza elektronskog bankarstva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Dragoljub Todorović, br. indeksa 2019/001066 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Globalizacija privrede i trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

 

 1. Milan Jovanović, br. indeksa 2018/001009 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj uvođenja trgovinske marke na razvoj maloprodaje u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, čla
 4. Mirjana Aladić, br. indeksa 2019/001029 – studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Nastanak i razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

 1. Anastasija Markišić, br. indeksa 2020/005003 – studijski program Finansije i bankarstvo DLS – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Knjigovodstveni aspekt ličnih primanja zaposlenih“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 1. Bojana Ilić, br. indeksa 2019/000003 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Tržište osiguranja pre i tokom pandemije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 1. Ilija Cvetanovski, br. indeksa 2020/002021 – studijski program Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistička ponuda planine Tara“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

Ažurirano 29.03.2023. god.