Izaberite stranicu

Utvrđeni su  datumi odbrana završnih  radova za studente: 

 1. Marko Kotogan, br. indeksa 2019/004006 – studijski program: Primenjena informatika
  Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića
  Naziv teme: „Implementacija hardvera i softvera u upravljačkom informacionom sistemu“

  Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Zoran Marošan, član

      Zakazana odbrana  završnog rada 30.03.2023. godine u 11,00 časova (svečana sala)

  

 1. Marina Pavlik, br. indeksa 2017/001072 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje
  Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević
  Naziv teme: „Procesi i analiza selekcije kadrova na primeru Javnog gradskog preduzeća „Novi Sad““

  Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

      Zakazana odbrana  završnog rada 31.03.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)