Izaberite stranicu
  1. Nataša Bubalo, br. indeksa 2019/002012 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Turizam opštine Inđija“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Gordana Vuksanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.04.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)