Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
БРОЈ: 1-327/1
ДАТУМ: 04.04.2023. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Сарадника у настави за ужу област Рачуноводство, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 22.03.2023.године.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 8 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај – сарадник у настави за ужу област Рачуноводство

 

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ