Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti Škole, koji putuju u SAD u okviru programa za studente „Work and Travel USA“ i sličnih programa, kao i za studente koji će obavljati stručnu praksu u inostranstvu, mogu da prijave i ispite iz letnjeg semestra šk. 2022/23. godine u REDOVNOM MAJSKOM roku.

Studenti mogu da polažu redovne kolokvijume koji se nisu održavali u toku letnjeg semestra zajedno sa ispitima u majskom roku https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Takođe mogu da polažu popravne kolokvijume ukoliko u toku semestra nisu položili redovan kolokvijum https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Prijava ispita za budžetske i samofinansirajuće studente u ovom ispitnom roku iznosi 1.500,00 dinara i studenti su u obavezi da prijave ispit kao naknadnu prijavu ispita https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Studenti su u obavezi da dokumentaciju o putovanju dostave studentskoj službi do 25.04.2023. godine.

Studentska služba