Izaberite stranicu
  1. Катарина Бобош, бр. индекса 2017/002035 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Коњички спортови као значајан сегмент понуде у смештајно – угоститељским капацитетима у Војводини“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
  3. др Сања Лончар, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 26.04.2023. године у 13,30 часова (свечана сала)

 

  1. Снежана Мићин, бр. индекса 2018/002063 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Туризам активног одмора“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
  3. др Бранка Максимовић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 26.04.2023. године у 14,00 часова (свечана сала)