Izaberite stranicu
  1. Katarina Boboš, br. indeksa 2017/002035 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Konjički sportovi kao značajan segment ponude u smeštajno – ugostiteljskim kapacitetima u Vojvodini“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić Vuković, član
  3. dr Sanja Lončar, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 26.04.2023. godine u 13,30 časova (svečana sala)

 

  1. Snežana Mićin, br. indeksa 2018/002063 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Turizam aktivnog odmora“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić Vuković, član
  3. dr Branka Maksimović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 26.04.2023. godine u 14,00 časova (svečana sala)