Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su  datumi odbrane završnih  radova za studente:

 

 1. Georgije Ilić, br. indeksa 2019/001067 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Podsticanje preduzetničkih aktivnosti u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 26.04.2023. godine u 12,30 časova (svečana sala)

 

 1. Milan Jovanović, br. indeksa 2018/001009 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj uvođenja trgovinske marke na razvoj maloprodaje u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragana Gašević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 27.04.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 1. Dragoljub Todorović, br. indeksa 2019/001066 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Globalizacija privrede i trgovine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 27.04.2023. godine u 14,30 časova (svečana sala)