Izaberite stranicu

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАДОВЕ У ПЕРИОДУ ОД  28.04. до 09.05.2023. године

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 28.04. до 09.05.2023. године мастер радове

 

  1. Босиљка Деспенић, број индекса 2020/200009 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа адекватноцти капитала напримеру ОТП банке“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Драгана Милић, председник Комисије
  2. др Саша Ралетић-Јотановић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор