Izaberite stranicu
  1. Igor Barać, br. indeksa 2018/000049 – studijski program: Finansije i računovodstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Uloga i značaj interne revizije i kontrole u upravljanju rizicima od prevare“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Željko Račić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 04.05.2023. godine u 10,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Marija Erić, br. indeksa 2017/000125 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković

Naziv teme: „Aktivnosti investicionih banaka na tržištu kapitala: Teorijski osvrt“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Branka Paunović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 04.05.2023. godine u 13,30 časova (svečana sala)