Izaberite stranicu
  1. Игор Бараћ, бр. индекса 2018/000049 – студијски програм: Финансије и рачуноводство

Пријавио је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић

Назив теме: „Улога и значај интерне ревизије и контроле у управљању ризицима од преваре“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Жељко Рачић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 04.05.2023. године у 10,00 часова (свечана сала)

 

 

  1. Марија Ерић, бр. индекса 2017/000125 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић

Назив теме: „Активности инвестиционих банака на тржишту капитала: Теоријски осврт“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Бранка Пауновић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 04.05.2023. године у 13,30 часова (свечана сала)