Izaberite stranicu

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 08.05. do 15.05.2023. godine master rad:

 

  1. Filip Veličkovski, broj indeksa 2017/200052 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Poslovno-finansijska analiza na primeru preduzeća „KO-NA“ d.o.o. iz Kikinde“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
  2. dr Jovan Njegić, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor