Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 08.05. до 15.05.2023. године мастер рад:

 

  1. Филип Величковски, број индекса 2017/200052 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Пословно-финансијска анализа на примеру предузећа „КО-НА“ д.о.о. из Кикинде“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
  2. др Јован Његић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор