Izaberite stranicu
  1. Nataša Ivančević, broj indeksa 2018/120007 – studijski program – Menadžment

      rok za završetak 30.09.2023. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković, pod nazivom:

„Portfolio usluga pravnim licima osiguravajuće kuće UNUQA u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Željko Račić, član
  3. dr Dragana Milić, član

 

 

                                                       Ažurirano 11.05.2023. god.