Izaberite stranicu
  1. Vladimir Božović, br. indeksa 2019/000036 – studijski program: Finansije i računovodstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Marije Vuković

Naziv teme: „Poreska evazija u Republici Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3. dr Ljiljana Jović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 15.05.2023. godine u 15,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Milan Stanišić, br. indeksa 2019/000012 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza poslovanja Narodne banke Srbije“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Ljiljana Jović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 22.05.2023. godine u 14,00 časova (svečana sala)