Izaberite stranicu
  1. Владимир Божовић, бр. индекса 2019/000036 – студијски програм: Финансије и рачуноводство

Пријавио је тему код ментора др Марије Вуковић

Назив теме: „Пореска евазија у Републици Србији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Дајана Ерцеговац, члан
  3. др Љиљана Јовић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 15.05.2023. године у 15,00 часова (свечана сала)

 

 

  1. Милан Станишић, бр. индекса 2019/000012 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Жељка Рачића

Назив теме: „Анализа пословања Народне банке Србије“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Дејан Живков, члан
  3. др Љиљана Јовић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 22.05.2023. године у 14,00 часова (свечана сала)