Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 15.05.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

 

  1. Босиљка Деспенић, број индекса 2020/200009 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа адекватности капитала на примеру ОТП банке“

            Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Драгана Милић, председник Комисије
  2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

Предложен датум одбране 17.05.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)  

 

 

  1. Филип Величковски, број индекса 2017/200052 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавио је тему код др Славише Ђукановића под називом:

           „Пословно-финансијска анализа на примеру предузећа „КО-НА“ д.о.о. из Кикинде“

            Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
  2.   др Јован Његић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

Предложен датум одбране 17.05.2023.године у 14.00 часова (свечана сала)