Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 15.05.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Bosiljka Despenić, broj indeksa 2020/200009 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza adekvatnosti kapitala na primeru OTP banke“

            Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
  2.   dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Željko Račić, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 17.05.2023.godine u 11.00 časova (svečana sala)  

 

 

  1. Filip Veličkovski, broj indeksa 2017/200052 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

           „Poslovno-finansijska analiza na primeru preduzeća „KO-NA“ d.o.o. iz Kikinde“

            Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
  2.   dr Jovan Njegić, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 17.05.2023.godine u 14.00 časova (svečana sala)