Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 18.05. до 25.05.2023. године мастер рад:

 

  1. Јасмина Косановић, број индекса 2017/200011 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Јована Његића под називом:

„Корелисаност цена криптовалута и акција компаније ИТ сектора и утицај на могућност диверзификације портфолио ризика“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
  2. др Дејан Живков, члан
  3. др Јован Његић, ментор