Izaberite stranicu

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 18.05. do 25.05.2023. godine master rad:

 

  1. Jasmina Kosanović, broj indeksa 2017/200011 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Jovana Njegića pod nazivom:

„Korelisanost cena kriptovaluta i akcija kompanije IT sektora i uticaj na mogućnost diverzifikacije portfolio rizika“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Jovan Njegić, mentor