Izaberite stranicu

Obavešavaju se studenti da je objavljen junski rok na sledećem linku:  https://www.vps.ns.ac.rs/raspored_ispita/jun-2022-2023/

Prijava ispita za junski rok će biti 01., 02. i 03. juna 2023. godine, a ispitni rok traje od 06. do 23. juna 2023.godine.

Uplate za prijavu ispita, molbe, prijave kolokvijuma i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 29.05.2023.godine
Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa  29.05.2023 . godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/
Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.
Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Ankete se popunjavaju elektronski od 29.05. do 03.06.2023. godine pre prijave ispita za junski rok. Ukoliko student  ne popuni anketu, neće biti u mogućnosti da prijavi ispit.

Plan prijave i početak ispitnog roka (do junskog roka) možete videti na kalendaru aktivnosti http://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/