Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 26.05.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada

  1. Jasmina Kosanović, broj indeksa 2017/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod dr Jovana Njegića pod nazivom:

„Korelisanost cena kriptovaluta i akcija kompanije IT sektora i uticaj na mogućnosti diverzifikacije potrfolio rizika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1.  drBiserka Komnenić, predsednik Komisije
  2.  dr Dejan Živkov,član
  3. dr Jovan Njegić, mentor

 

Predložen datum odbrane 29.05.2023.godine u 11.00 časova (svečana sala)