Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 26.05.2023. године утврђен је датум одбране рада

  1. Јасмина Косановић, број индекса 2017/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије

Пријавила је тему код др Јована Његића под називом:

„Корелисаност цена криптовалута и акција компаније ИТ сектора и утицај на могућности диверзификације потрфолио ризика“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1.  дрБисерка Комненић, председник Комисије
  2.  др Дејан Живков,члан
  3. др Јован Његић, ментор

 

Предложен датум одбране 29.05.2023.године у 11.00 часова (свечана сала)