Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.05.2023.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su  datumi odbrane završnih  radova za studente:

 

 1. Bojana Ilić, br. indeksa 2019/000003 – studijski program: Finansije i računovodstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Tržište osiguranja pre i tokom pandemije“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 30.05.2023. godine u 12,30 časova (svečana sala)

 

 1. Jovana Ušljebrka, br. indeksa 2019/002007 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Klub Mediterane u funkciji razvoja sportsko-rekreativnog turizma“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 31.05.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 1. Dunja Lužajić, br. indeksa 2019/002006 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Klupska forma u sportsko rekreativnom turizmu –La Manga club resort“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 31.05.2023. godine u 12,30 časova (svečana sala)