Izaberite stranicu
 1. Luka Kostić, br. indeksa 2017/001002 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru kompanije „Philip Morris““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 01.06.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 1. Tamara Brinet, br. indeksa 2019/000007 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova

Naziv teme: „Faktori koji utiču na promene deviznog kursa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 02.06.2023. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Milica Dukić, br. indeksa 2018/003020 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dajane Ercegovac

Naziv teme: „Žensko preduzetništvo i podrška razvoju ženskom preduzetništvu u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 06.06.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)