Izaberite stranicu
  1. Mirjana Aladić, br. indeksa 2019/001029 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Uticaj uvođenja trgovinske marke na razvoj maloprodaje u Republici Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Dragana Gašević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 08.06.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Kosta Stojanović, br. indeksa 2018/004021 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića

Naziv teme: „Implementacija SAP-a za poslovne subjekte“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Sanja Lončar, član
  3. dr Miloš Japundžić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 08.06.2023. godine u 14,00 časova (svečana sala)