Izaberite stranicu

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

  1. Stefan Kukić, br. indeksa 2017/000034 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Analiza zastupljenosti životnog i neživotnog osiguranja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
  3. dr Isidora Milošević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 13.06.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)