Izaberite stranicu

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 14.06. do 21.06.2023. godine master rad:

 

  1. Andrea Gez, broj indeksa 2020/200010 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Ocena efikasnosti poslovanja na primeru preduzeća „Altom“ d.o.o.“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
  2.     dr Dragana Milić, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor