Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 14.06. до 21.06.2023. године мастер рад:

 

  1. Андреа Гез, број индекса 2020/200010 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Оцена ефикасности пословања на примеру предузећа „Altom“ d.o.o.“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
  2.     др Драгана Милић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор