Izaberite stranicu

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 14.06. do 21.06.2023. godine master rad:

 

  1. Branko Vulić, broj indeksa 2020/200035 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskog poslovanja, sa osvrtom na marketing poslovanje, preduzeća „Jaffa“ D.O.O. Crvenka“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
  2.     dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor