Izaberite stranicu
  1. Сандра Крстин, бр. индекса 2020/000032 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић

Назив теме: „Профитабилност и ликвидност средњих трговинских предузећа у Републици Србији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Биљана Станков, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 19.06.2023. године у 13,00 часова (свечана сала)