Izaberite stranicu
  1. Sandra Krstin, br. indeksa 2020/000032 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Profitabilnost i likvidnost srednjih trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 19.06.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)