Izaberite stranicu

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente: 

 1. Rade Nikolić, br. indeksa 2020/001089 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje
  Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović
  Naziv teme: „Upravljanje marketing kanalima u industriji piva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Dragana Gašević, član

      Zakazana odbrana  završnog rada 21.06.2023. godine u 13,00 časova (učionica 16) 

 

 1. Marina Lazendić, br. indeksa 2018/000071 – studijski program: Finansije i bankarstvo
  Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića
  Naziv teme: „Vrste bankarskih kredita“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

      Zakazana odbrana  završnog rada 21.06.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 1. Anastasija Markišić, br. indeksa 2020/005003 – studijski program: Finansije i bankarstvo DLS
  Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića
  Naziv teme: „Knjigovodstveni aspekt ličnih primanja zaposlenih“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

      Zakazana odbrana  završnog rada 22.06.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)