Izaberite stranicu

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2.   др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Мина Томић, број индекса 2020/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Компарација пословања телекомуникационих оператера у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2.   др Драгана Милић, члан
 3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 

 1. Слађана Кокот, број индекса 2021/200040 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање компаније НИС уз помоћ глобалних индекса акција у биваријантном портфолију“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.           др Дејан Живков, ментор

 

 1. Биљана Марић, број индекса 2019/200033 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Пословна анализа на примеру компаније „PIONIR““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2.   др Драгољуб Јовичић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Арнела Поповић, број индекса 2021/200035 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање и предвиђање кретања увоза и извоза медицинских и фармацеутских производа из Републике Србије ка Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2.   др Дејан Живков, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Тамара Станојчев, број индекса 2021/200009 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Упоредна анализа предвиђених вредности прилива страних директних         инвестиција у Републици Србији и Републици Пољској у контексту односа са Европском унијом“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Сања Буњевачки, број индекса 2021/200013 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање актуелних кретања и предвиђање будућих вредности извоза обуће из Републике Србије ка Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2.   др Саша Ралетић-Јотановић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Јелена Оџић, број индекса 2021/200044 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Биљане Станков под називом:

„Истраживање спољнотрговинске робне размене Републике Србије са Европском унијом и осталим трговинским партнерима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.  др Биљана Станков, ментор

 

 1. Маријана Марков, број индекса 2021/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дајане Ерцеговац под називом:

„Анализа понуде дигиталних услуга и профитабилности банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.  др Дајана Ерцеговац, ментор

 

 1. Катарина Ковачевић, број индекса 2021/200027 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Хеџирање пшенице путем конструкције биваријалног портфолија са европским индексима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1.   др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Зорана Жигић, број индекса 2021/200045 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

      Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Прављење биваријантних портфолија између биткоина и метала са циљем минимизирања ризика биткоина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Јасмина Радованов, број индекса 2020/200003 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Интеграција банкарског тржишта у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2.   др Жељко Рачић, члан
 3.          др Марија Вуковић, ментор

 

 

 

 1. Алиса Марић, број индекса 2021/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Гордане Вуксановић под називом:

„Утицај брачног и породичног статуса на одсуствовање с посла“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2.   др Вероника Бошков, члан
 3.  др Гордана Вуксановић, ментор

 

 

 1. Дајана Узелац, број индекса 2021/200039 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Анализа утицаја Covid – 19 на економска кретања у свету“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Урош Николић, број индекса 2019/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Финансијско пословна анализа предузећа Аниг d.o.o.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Сања Влаовић-Беговић, председник Комисије
 2.   др Стеван Томашевић , члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Анђелка Врачаревић, број индекса 2020/200016 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Финансијско пословање предузећа ДНН Капитал Градња, са освртом на развој тржишта некретнина“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2.   др Сања Влаовић-Беговић , члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Жељка Радић, број индекса 2021/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај материјалних и нематеријалних фактора мотивације запослених на примеру предузећа Републички фонд за здравствено осигурање“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2.   др Никола Јанчев, члан
 3.  др Милијана Рогановић, ментор

 

 1. Александра Стојановић, број индекса 2020/200026 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика Биткоина преко конструкције биваријантног портфолија са пољопривредним производима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 1. Дејана Ђокић, број индекса 2020/200043 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика етереума преко конструкције биваријантног портфолија са индустријским металима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 1. Дајана Сивчевић, број индекса 2021/200030 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Анализа инфлаторних кретања у Републици Србији у доба светске економске кризе применом метода тренда“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2.   др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Наташа Папић-Благојевић, ментор

 

 

 

                                                                                  Ажурирано 21.06.2023. год