Izaberite stranicu

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2.   dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Mina Tomić, broj indeksa 2020/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Komparacija poslovanja telekomunikacionih operatera u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2.   dr Dragana Milić, član
 3.  dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

 

 1. Slađana Kokot, broj indeksa 2021/200040 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Hedžiranje kompanije NIS uz pomoć globalnih indeksa akcija u bivarijantnom portfoliju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2.   dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3.           dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Biljana Marić, broj indeksa 2019/200033 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Poslovna analiza na primeru kompanije „PIONIR““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
 2.   dr Dragoljub Jovičić, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Arnela Popović, broj indeksa 2021/200035 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje i predviđanje kretanja uvoza i izvoza medicinskih i farmaceutskih proizvoda iz Republike Srbije ka Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2.   dr Dejan Živkov, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Tamara Stanojčev, broj indeksa 2021/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Uporedna analiza predviđenih vrednosti priliva stranih direktnih         investicija u Republici Srbiji i Republici Poljskoj u kontekstu odnosa sa Evropskom unijom“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2.   dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Sanja Bunjevački, broj indeksa 2021/200013 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje aktuelnih kretanja i predviđanje budućih vrednosti izvoza obuće iz Republike Srbije ka Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2.   dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Jelena Odžić, broj indeksa 2021/200044 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Istraživanje spoljnotrgovinske robne razmene Republike Srbije sa Evropskom unijom i ostalim trgovinskim partnerima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Željko Račić, član
 3.  dr Biljana Stankov, mentor

 

 1. Marijana Markov, broj indeksa 2021/200007 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dajane Ercegovac pod nazivom:

„Analiza ponude digitalnih usluga i profitabilnosti banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2.   dr Željko Račić, član
 3.  dr Dajana Ercegovac, mentor

 

 1. Katarina Kovačević, broj indeksa 2021/200027 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Hedžiranje pšenice putem konstrukcije bivarijalnog portfolija sa evropskim indeksima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1.   dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2.   dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Zorana Žigić, broj indeksa 2021/200045 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

      Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Pravljenje bivarijantnih portfolija između bitkoina i metala sa ciljem minimiziranja rizika bitkoina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2.   dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Jasmina Radovanov, broj indeksa 2020/200003 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Marije Vuković pod nazivom:

„Integracija bankarskog tržišta u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2.   dr Željko Račić, član
 3.          dr Marija Vuković, mentor

 

 

 

 1. Alisa Marić, broj indeksa 2021/200043 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Gordane Vuksanović pod nazivom:

„Uticaj bračnog i porodičnog statusa na odsustvovanje s posla“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Maja Vukadinović, predsednik Komisije
 2.   dr Veronika Boškov, član
 3.  dr Gordana Vuksanović, mentor

 

 

 1. Dajana Uzelac, broj indeksa 2021/200039 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza uticaja Covid – 19 na ekonomska kretanja u svetu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 

 1. Uroš Nikolić, broj indeksa 2019/200022 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Finansijsko poslovna analiza preduzeća Anig d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2.   dr Stevan Tomašević , član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Anđelka Vračarević, broj indeksa 2020/200016 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Finansijsko poslovanje preduzeća DNN Kapital Gradnja, sa osvrtom na razvoj tržišta nekretnina“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2.   dr Sanja Vlaović-Begović , član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 1. Željka Radić, broj indeksa 2021/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj materijalnih i nematerijalnih faktora motivacije zaposlenih na primeru preduzeća Republički fond za zdravstveno osiguranje“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2.   dr Nikola Jančev, član
 3.  dr Milijana Roganović, mentor

 

 1. Aleksandra Stojanović, broj indeksa 2020/200026 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Minimiziranje rizika Bitkoina preko konstrukcije bivarijantnog portfolija sa poljoprivrednim proizvodima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Dejana Đokić, broj indeksa 2020/200043 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Minimiziranje rizika etereuma preko konstrukcije bivarijantnog portfolija sa industrijskim metalima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 

 1. Dajana Sivčević, broj indeksa 2021/200030 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Analiza inflatornih kretanja u Republici Srbiji u doba svetske ekonomske krize primenom metoda trenda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2.   dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Nataša Papić-Blagojević, mentor

 

 

 

                                                                                  Ažurirano 21.06.2023. god