Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 21.06.2023. године утврђени су датуми одбране рада

 

  1. Андреа Гез, број индекса 2020/200010 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом: „Оцена ефикасности пословања на примеру предузећа „Altom“d.o.o.“ 

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Мирела Момчиловић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

    Предложен датум одбране 21.06.2023. године у 14.00 часова (свечана сала)  

 

  1. Бранко Вулић, број индекса 2020/200035 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавио је тему код др Славише Ђукановића под називом: „Анализа финансијског пословања, са освртом на маркетинг пословање, предузећа „Jaffa“Д.О.О. Црвенка“ 

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Драгана Милић, председник Комисије
  2. др Мирела Момчиловић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

    Предложен датум одбране 21.06.2023. године у 15.00 часова (свечана сала)