Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za master radove održanom 21.06.2023. godine utvrđeni su datumi odbrane rada

 

  1. Andrea Gez, broj indeksa 2020/200010 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom: „Ocena efikasnosti poslovanja na primeru preduzeća „Altom“d.o.o.“ 

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

    Predložen datum odbrane 21.06.2023. godine u 14.00 časova (svečana sala)  

 

  1. Branko Vulić, broj indeksa 2020/200035 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom: „Analiza finansijskog poslovanja, sa osvrtom na marketing poslovanje, preduzeća „Jaffa“D.O.O. Crvenka“ 

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

    Predložen datum odbrane 21.06.2023. godine u 15.00 časova (svečana sala)