Izaberite stranicu
  1. Lazar Miljanović, br. indeksa 2019/000064 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Lizing i franšizing kao specifični oblici finansiranja preduzeća“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 26.06.2023. godine u 10,00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Monika Topalović, br. indeksa 2020/000082 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Stevana Tomaševića

Naziv teme: „Računovodstveni, revizijski i poreski aspekt amortizacije“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Stevan Tomašević, mentor
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 26.06.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)