Izaberite stranicu
  1. Лазар Миљановић, бр. индекса 2019/000064 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић

Назив теме: „Лизинг и франшизинг као специфични облици финансирања предузећа“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Мирела Момчиловић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 26.06.2023. године у 10,00 часова (свечана сала)

 

 

  1. Моника Топаловић, бр. индекса 2020/000082 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Стевана Томашевића

Назив теме: „Рачуноводствени, ревизијски и порески аспект амортизације“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Стеван Томашевић, ментор
  2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
  3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 26.06.2023. године у 12,00 часова (свечана сала)