Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 23.06. до 30.06.2023. године мастер рад:

  1. Мина Томић, број индекса 2020/200021 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Компарација пословања телекомуникационих оператера у Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2.   др Драгана Милић, члан
  3. др Сања Влаовић-Беговић, ментор