Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 23.06. do 30.06.2023. godine master rad:

  1. Mina Tomić, broj indeksa 2020/200021 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Komparacija poslovanja telekomunikacionih operatera u Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2.   dr Dragana Milić, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor