Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 1. Nikolina Pavlica, br. indeksa 2019/002001 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Đurić

Naziv teme: „Uticaj privrednog ambijenta na privlačenje stranih direktnih investicija u privredu Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Đurić, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 27.06.2023. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 1. Stefan Milošević, br. indeksa 2019/002111 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Veronike Boškov

Naziv teme: „Unapređenje radne snage“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Veronika Boškov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2023. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Jovana Berberski, br. indeksa 2020/000020 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Analiza osiguranja sportista u Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)