Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 1. Snežana Šimić, br. indeksa 2020/001038 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Proces analize posla u organizaciji na primeru kompanije Sportina D.O.O.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2023. godine u 10,30 časova (svečana sala)

 

 1. Tijana Živanović, br. indeksa 2020/000039 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Analiza performansi osiguravajućih društava Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2023. godine u 12,00 časova (učionica 16.)

 

 1. Đokanović Sara, br. indeksa 2019/000021 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza elektronskog bankarstva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2023. godine u 13,00 časova (učionica 16.)

 

 1. Vanja Šušić, br. indeksa 2019/001009 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Razvoj elektronske trgovine na primeru preduzeća „Lilly“ i „DM drogerie““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

     Zakazana odbrana  završnog rada 29.06.2023. godine u 14,00 časova (svečana sala)