Izaberite stranicu

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 28.06. do 05.07.2023. godine master radove:

 

 

 1. Brankica Radivojević, broj indeksa 2020/200030 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Maje Vukadinović pod nazivom:

„Uticaj beneficija na zadovoljstvo poslom i fluktuaciju u IT sektoru“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Maja Vukadinović, mentor

 

 

 1. Gordana Perać, broj indeksa 2020/200001 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Uticaj šuma na zaštitu životne sredine u Vojvodini“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 1. Arnela Popović, broj indeksa 2021/200035 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Biljane Stanković pod nazivom:

„Istraživanje i predviđanje kretanja uvoza i izvoza medicinskih i farmaceutskih proizvoda iz Republike Srbije ka Evropskoj uniji“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Biljana Stankov, mentor