Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 28.06. до 05.07.2023. године мастер радове:

 

 

 1. Бранкица Радивојевић, број индекса 2020/200030 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

„Утицај бенефиција на задовољство послом и флуктуацију у ИТ сектору“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Маја Вукадиновић, ментор

 

 

 1. Гордана Пераћ, број индекса 2020/200001 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Утицај шума на заштиту животне средине у Војводини“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Арнела Поповић, број индекса 2021/200035 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Биљане Станковић под називом:

„Истраживање и предвиђање кретања увоза и извоза медицинских и фармацеутских производа из Републике Србије ка Европској унији“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Биљана Станков, ментор