Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 28.06.2023. године утврђени су датуми одбране рада

 

 1. Слободан Живковић, број индекса 2020/200050 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавио је тему код др Дејана Живкова под називом:                         „Конструкција портфолија између секторских акција и злата и оцена ефикасности портфолија“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

Предложен датум одбране 28.06.2023. године у 11.00 часова (свечана сала)  

 

 1. Милица Раца, број индекса 2019/200025 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:                         „Утицај обликовања и примене пословне стратегије за одржање конкурентске предности – пример предузећа „Frikom““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Татјана Бошковић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

Предложен датум одбране 28.06.2023. године у 12.00 часова (свечана сала)  

  

 1. Ивана Ердевички, број индекса 2019/200021 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Веронике Бошков под називом:                         „Мобинг, узроци и последице на примеру компаније „P.S. FASHION““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Маја Вукадиновић, председник Комисије
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Вероника Бошков ментор

 

Предложен датум одбране 29.06.2023. године у 12.00 часова (свечана сала)