Izaberite stranicu

Признавање пријемног испита са сродних високошколских институција

Кандидатима за упис прве године основних струковних студија, признаје се положен пријемни испит на некој од сродних високошколских установа.

Предмети за које се врши признавање морају бити подударни или слични у већем обиму оним предметима који се полажу на пријемном испиту у Школи. Након признавања, кандидат се рангира на исти начин као и остали кандидати који су полагали пријемни испит у Школи.

За детаљније информације обратите се Студентској служби школе на studentska@vps.ns.ac.rs