Izaberite stranicu

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih visokoškolskih institucija

Kandidatima za upis prve godine osnovnih strukovnih studija, priznaje se položen prijemni ispit na nekoj od srodnih visokoškolskih ustanova.

Predmeti za koje se vrši priznavanje moraju biti podudarni ili slični u većem obimu onim predmetima koji se polažu na prijemnom ispitu u Školi. Nakon priznavanja, kandidat se rangira na isti način kao i ostali kandidati koji su polagali prijemni ispit u Školi.

Za detaljnije informacije obratite se Studentskoj službi škole na studentska@vps.ns.ac.rs