Izaberite stranicu
 1. Milica Pašić, br. indeksa 2020/000021 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić

Naziv teme: „Ocena likvidnosti osiguravajućih društava u Republici Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.07.2023. godine u 10.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Dragana Tešić, br. indeksa 2020/000038 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Razvoj ženskog preduzetničkog poduhvata na primeru kozmetičkog salona “Salon lepote Senorita““

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.07.2023. godine u 12.00 časova (učionica 16.)

 

 

 1. Andrej Katona, br. indeksa 2019/001042 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Hronološki pregled osnivačkih ugovora Evropske unije“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.07.2023. godine u 12.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 

 

 1. Sara Pavlović, br. indeksa 2018/000018 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Podrška Erste banke malim i srednjim preduzećima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dajana Ercegovac, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.07.2023. godine u 13.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Tamara Pavlović, br. indeksa 2018/000017 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin

Naziv teme: „Podrška banke Intese malim i srednjim preduzećima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.07.2023. godine u 14.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Ivona Veselinović, br. indeksa 2020/000008 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Uticaj odluka Narodne banke Srbije na makroekonomska kretanja“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 03.07.2023. godine u 14.00 časova (učionica 16.)