Izaberite stranicu

На састанку Комисије за мастер радове одржаном 30.06.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

 

  1. Мина Томић, број индекса 2020/200021 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом: „Компарација пословања телекомуникационих оператера у Србији“ 

   Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1.   др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3. др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

    Предложен датум одбране 04.07.2023. године у 10.00 часова (свечана сала)