Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za master radove održanom 30.06.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Mina Tomić, broj indeksa 2020/200021 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom: „Komparacija poslovanja telekomunikacionih operatera u Srbiji“ 

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1.   dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

    Predložen datum odbrane 04.07.2023.godine u10.00 časova (svečana sala)