Izaberite stranicu
 1. Mihaela Nemet, br. indeksa 2022/005016 – studijski program: Finansije i bankarstvo DLS

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković

Naziv teme: „Aspekti finansiranja procesa nastanka pozorišne produkcije“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Marija Vuković, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 04.07.2023. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Dejana Ačanski, br. indeksa 2020/000076 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović

Naziv teme: „Ocena kreditnog rejtinga preduzeća“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Željko Račić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 04.07.2023. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Dragan Šimić, br. indeksa 2020/001039 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Društveno odgovorno poslovanje na primeru kompanije Elihir Zorka“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 10,30 časova (svečana sala)

 

 

 

 

 1. Milica Vuković, br. indeksa 2019/000013 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića

Naziv teme: „Analiza postupka odobravanja kredita u bankama“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 12,00 časova (učionica 16.)

 

 

 

 1. Marija Živanović, br. indeksa 2019/000046 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Zloupotreba moći u organizaciji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Nikola Jančev, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 12,30 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Marina Kovačev, br. indeksa 2019/000047 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Globalizacija i siromaštvo“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Dejan Đurić, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Viktorija Janačković, br. indeksa 2020/002060 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Trendovi i očekivane promene u turizmu u svetu i Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 13,00 časova (učionica 16.)

 

 

 

 1. Ilija Cvetanovski, br. indeksa 2020/002021 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Turistička ponuda planine Tara“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 13,30 časova (učionica 16.)

 

 

 

 1. Milan Obradović, br. indeksa 2018/002020 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Kvalitet usluga u seoskom turizmu“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Dragana Gašević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 05.07.2023. godine u 14,00 časova (svečana sala)