Izaberite stranicu
 1. Михаела Немет, бр. индекса 2022/005016 – студијски програм: Финансије и банкарство ДЛС

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић

Назив теме: „Аспекти финансирања процеса настанка позоришне продукције“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Марија Вуковић, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Маја Вукадиновић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2023. године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Дејана Ачански, бр. индекса 2020/000076 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић

Назив теме: „Оцена кредитног рејтинга предузећа“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Стеван Томашевић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 04.07.2023. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Драган Шимић, бр. индекса 2020/001039 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Друштвено одговорно пословање на примеру компаније Елихир Зорка“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 10,30 часова (свечана сала)

 

 

 

 

 1. Милица Вуковић, бр. индекса 2019/000013 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића

Назив теме: „Анализа поступка одобравања кредита у банкама“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 12,00 часова (учионица 16.)

 

 

 

 1. Марија Живановић, бр. индекса 2019/000046 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Злоупотреба моћи у организацији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Никола Јанчев, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 12,30 часова (свечана сала)

 

 

 

 1. Марина Ковачев, бр. индекса 2019/000047 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић

Назив теме: „Глобализација и сиромаштво“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Дејан Ђурић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 13,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Викторија Јаначковић, бр. индекса 2020/002060 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Трендови и очекиване промене у туризму у свету и Србији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Драгана Гашевић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 13,00 часова (учионица 16.)

 

 

 

 1. Илија Цветановски, бр. индекса 2020/002021 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Туристичка понуда планине Тара“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 13,30 часова (учионица 16.)

 

 

 

 1. Милан Обрадовић, бр. индекса 2018/002020 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Квалитет услуга у сеоском туризму“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Драгана Гашевић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 05.07.2023. године у 14,00 часова (свечана сала)