Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

  1. Miljana Mijić, br. indeksa 2020/001051 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov

Naziv teme: „Istraživanje značaja Evropskog parlamenta kao predstavnika građana Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
  3. dr Isidora Milošević, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 06.07.2023. godine u 13,00 časova (svečana sala)