Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu organizuje studije na daljinu (DLS) na smeru Finansije i bankarstvo.

Studije na daljinu idealne su za zaposlene koji žele da studiraju i za studente koji imaju prebivalište van sedišta Škole u Novom Sadu.

Prednosti studija na daljinu:

  • Ceo nastavni materijal nalazi se na platformi Moodle;
  • Nastava se organizuje online putem Zoom i ostalih online aplikacija;
  • Studenti koji studiraju na daljinu oslobođeni su prisustva nastavi i svoje predispitne obaveze realizuju online (jedino se ispiti polažu u sedištu Škole);
  • Obezbeđen isti nivo znanja i ista diploma kao na klasičnim studijama.

 

Podnošenje prijava na konkurs je 01. i 04.09.2023. godine od 8-14 časova. Prijemni ispit se polaže 05.09.2023. godine.

Detaljnije informacije nalaze se na sledećemlinku