Izaberite stranicu
  1. Милица Мрвичин, бр. индекса 2017/002010 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић

Назив теме: „Историјски развој туризма у свету и Србији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Ана Јовичић Вуковић, ментор
  2. др Гордана Вуксановић, члан
  3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 06.09.2023. године у 13,30 часова (свечана сала)