Izaberite stranicu
  1. Milica Mrvičin, br. indeksa 2017/002010 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković

Naziv teme: „Istorijski razvoj turizma u svetu i Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
  2. dr Gordana Vuksanović, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 06.09.2023. godine u 13,30 časova (svečana sala)