Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 05.09. до 12.09.2023. године мастер рад:

 

  1. Тамара Марковић, број индекса 2021/200015 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа примене платних картица у банкама у Републици Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
  2. др Мирела Момчиловић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

  1. Жељка Радић, број индекса 2021/200021 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај материјалних и нематеријалних фактора мотивације запослених на примеру предузећа Републички фонд за здравствено осигурање“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
  2. др Никола Јанчев, члан
  3. др Милијана Рогановић, ментор