Izaberite stranicu

Odobrava se realizacija dodatnog ispitnog roka – oktobar 2 koji će se realizovati u periodu od 29.09. do 30.09.2023. godine.

Studenti upisani na osnovne strukovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine, takođe imaju pravo polaganja ispita u ovom ispitnom roku.

Ispiti položeni u ispitnom roku Oktobar 2, uzeće se u obzir prilikom upisa u narednu godinu studija ali ne i za rangiranje studenata za budžetska mesta. U ovom ispitnom roku nije moguće polaganje popravnih kolokvijuma za naredni ispitni rok.

Uz podnošenje molbe i uplatu prema Cenovniku, studenti mogu prijaviti istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita.

Više detalja o prijavi ispita za ispitni rok Oktobar 2 možete videtiovde